Contracte clienti - Generare facturi - Facturare

From docs
Jump to: navigation, search
se importa automat in contabilitate daca pe document este pusa bifa de Import Automat


La salvare se verifica daca exista cel putin o factura pe acelasi client, cu aceeasi data, neanulata si nevalidata si se insereaza pozitiile in ea, altfel se creaza o factura noua.

Pentru a crea facturi noi pentru fiecare pozitie exista bifa de Factura Unica (la nivel de pozitie factura client).

Facturile generate din operatie sunt inserate cu prima stare initiala setata la nivel de document factura client (daca am bifa de Generare facturi nevalidate), sau prima stare cu bifa de Validare , in cazul facturilor generate direct validate.

Campul Observatii se completeaza in functie de Setare 717

Campuri

Contracte clienti - Generare facturi - Facturare.png

Alocare numar la facturile generate
daca se bifeaza acest camp, se aloca numar din plaja selectata mai jos dupa generarea facturii si, daca s-a configurat importul automat in Contabilitate a documentului, se genereaza nota contabila
Generare facturi nevalidate
daca este bifat acest camp , facturile sunt generate nevalidate
Plaja de numere
se ia plaja de pe tip doc daca este setata, altfel o ia pe cea setata aici
Persoana
Nume
Auto
Act delegat
Eliberat de
Data expedierii
Ora