Categorii masini

From docs
Jump to: navigation, search


Categorii masini - Lista.png

Filtre

Categorie
Inclusiv inactive

Coloane

Categorie
Proiect
I

Operatii globale

Adaugare categorie masina

Operatii pe pozitie

Modificare
Alerte
Drepturi
Tipuri
Documente
Stări
Activare
Inactivare