Avize furnizori - Validare multipla

From docs
Jump to: navigation, search

Sunt validate doar avizele pentru care se bifeaza ultima coloana.

Lista

Facturi Furnizori - Validare multipla - Lista.png

Filtre

Numar
filtreaza din lista de avize documentul cu numarul dorit
Data Document
Filtreaza Data
Data NIR
Filtreaza Data Intrare
Furnizor
filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
Numar NIR
filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
Retur
filtrul ofera urmatoarele variante:
  • Toate
  • Doar normale
  • Doar retur
Stare
starea in care se afla documentul
se tine cont de setarea 28 astfel:

- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document

- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat

Tip
Valoare de la, Până la
Responsabil aprovizionare
Introdus de
Proiect client
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.

Coloane

Numar
Dată
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
Furnizor
Valoare cu TVA
Diferenta
Valoare valuta
Valută
Valoare transport
Valuta transport
Curs
Tip
Stare
Introdus
Validat
Anulat
Observaţii
Proiect
Responsabil aprovizionare
Data contabilitate

Operatii globale

Operatii pe pozitie